top of page

LJULJANKO

Terapija ljuljanjem

                                                                                 

Terapija ljuljanjem uči mozak kako da efikasno organizuje i filtrira ono što mu kroz čula dolazi. Tokom terapije se stvara “normalnije” okruženje tako što se detetu pruža senzorni unos koji mu nedostaje. Ljuljanje pruža priliku da mozak i telo nauče kako da rade zajedno.

Tokom terapije ljuljanjem koriste se senzorne ljuljaške poput Ljuljanka. One su napravljene od posebnih materijala koji obuhvataju i pritiskaju dete tokom ljuljanja. Time se pravi pritisak na proprioceptore na telu.

Ljuljankov oblik, koji je sličan čauri, pruža pritisak preko celog detetovog tela, blokirajući pri tom spoljne stimuluse. Ovaj vid terapije dubokim pritiskom omogućava detetu da zaista oseti položaj i pokrete svog tela čime se ojačava proprioceptivni sistem.

Mogućnost zadovoljavanja individualnih potreba za pokretom svakog deteta zavisi od vrste ljuljaške koju izaberete. Ljuljanko omogućava izvođenje pokreta različite jačine koji se prilagođavaju deci koja su ili manje osetljiva ili previše osetljiva na vestibularni unos. Najintenzivniji su pokreti rotiranja i ljuljanja naglavačke. Ljuljanje napred nazad ili linearno je umirujuće gotovo za svakoga. 

Linearni pokreti poput skakanja i odbijanja su vestibularni pokreti koji se najbolje tolerišu obzirom da u sebe uključuju i proprioceptivni unos. Predvidivo, ritmično ljuljanje umiruje i organizuje dok nepredvidivo, aritmično ljuljanje pobuđuje na oprez. Bez obzira da li se dete ljulja linearno ili je umotano u Ljuljanka zbog proprioceptivnog unosa ili se vrti u rotirajućem pokretu ljuljanje je moćan aktivator telesnih sistema. 

Količina vestibularnog unosa varira zavisno od deteta. Neka deca žude za pokretom dok druga mogu biti preosetljiva na njega. Važno je pratiti senzorne potrebe deteta da bi se odredilo šta je odgovarajuće za svakog ponaosob. Neka deca mogu početi da „preteruju“ u jednom trenutku i da postanu agresivnija ili hiperaktivnija anulirajući umirujući efekat koji je ljuljaška prethodno imala. Kod dece sa teškoćama u senzornoj obradi preporučuje se kontrolisan vestibularni unos, pod nadzorom i usmeravanjem terapeuta. 15 minuta ljuljanja može imati efekat na mozak koji traje čak 6-8 sati! Posavetujte se sa terapeutom da biste bolje razumeli kako da pratite i uključujete vrtenje u kontrolisanim dozama. 

Treba imati u vidu da se detetove potrebe mogu menjati iz dana u dan i da decu nikada ne teba prisiljavati da učestvuju u senzornim aktivnostima. 

Mogućnosti terapeutskih aktivnosti koje sa njim možete izvoditi su inspirativne i beskrajne. On pruža širok opseg mogućnosti za organizovanje različitih vežbi za stimulisanje celokupnog psihomotornog razvoja. 

 

Stoga je Ljuljanko, ukoliko se primenjuje na odgovarajući i doziran način, pogodan za decu sa autizmom, ADHD-om, poremećajem tonusa, dispraksijom, teškoćama sa motornim planiranjem, koordinacijom oko-ruka, teškoćama prilikom imitacije pokreta, orijentacijom u objektivnom prostoru i naročito za decu sa poremećajem senzorne integracije. 

Ljuljanko je posebno dobar izbor ljuljaške zbog svoje prilagodljivosti: 

  • Njega dete može koristiti u sedećem, stojećem ili ležećem položaju. On omogućava ekstenziju u ležeći položaj i različite položaje tela u zamahu.

  • Podstiče fleksiju čitavog tela.

  • Obezbeđuje duboki pritisak i proprioceptivni unos čitavo vreme dok je dete u njemu.

  • Može biti senzorno sklonište, pribežište kada je detetu potrebno da se osami.

  • Tekstura materijala od kojeg je Ljuljanko napravljen je deci prijatna i dobro je podnose . 

Ljuljanko u vašem domu

Ljuljaška je verovatno najvažnije senzorno sredstvo koje dete može imati kod kuće. Možete je koristiti kao sredstvo za umirivanje ili pobuđivanje, zavisno od trenutka i senzorne potrebe. 

Da li je vaše dete hiperaktivno? Da li vam izgleda kao da ono stalno trči, skače, penje se, vrti i sl. ? Ukoliko je tako, vaše dete možda žudi za senzornim podražajima. Deca intuitivno znaju kada njihovom telu treba više senzornog unosa a to je ono čemu ova ponašanja streme. Obezbeđivanje dovoljne količine stimulacije svim čulima podstiče senzornu integraciju i može umanjiti potrebu za neprestanim kretanjem.

Ukoliko imate sreće da živite tamo gde je topla klima i sunčano vreme tokom cele godine, napolju ćete lako pronaći aktivnosti kojima ćete obezbediti detetu neophodnu količinu vestibularnog i proprioceptivnog  unosa. Trčanje, vožnja bicikla, penjanje, skakanje, ljuljanje i spuštanje niz tobogan su zabavni načini da se zadovolji dečija potreba za kretanjem. Za decu kojoj treba jači senzorni unos ili za onu decu koja su ograničena promenljivim klimatskim uslovima, senzorne ljuljaške su od ključne važnosti za obezbeđivanje neophodne vestibularne stimulacije tokom cele godine.

bottom of page