top of page

TERAPEUTSKI PRISTUP

Senzorna ljuljaška

Za nesmetano funkcionisanje deteta u svakodnevnom okruženju, od izuzetne važnosti je adekvatna senzorna obrada i procesuiranje, odnosno senzorna integracija.

 

U tretmanu senzorne integracije ljuljaške imaju posebno mesto jer se uz njih lakše postižu terapeutski rezultati jer osim toga što je zabavno, ljuljanje, skakanje, vrtenje i klaćenje, važno je za decu jer im pomaže da organizuju telo i da regulišu svoja čula.

ljuljanko(52of139)manja.jpg

Kako funkcIoniše senzorna ljuljaška?

 

Senzorna ljuljaška aktivira detetov vestibularni i proprioceptivni

sistem.

 

Većina nas je upoznata sa činjenicom da čovek ima pet čula. Međutim mi imamo još dva čula koja su mnogim roditeljima nepoznata, a to su čulo pokreta ilI vestibularno čulo i čulo položaja ili proprioceptivno čulo. Ova čula su toliko bazična da bez njih ne možemo normalno da fukcionišemo. Ona igraju jednu od ključnih uloga u formiranju našeg osećaja sigurnosti.

 

Putem vestibularnog čula mozak interpretira pokret. Ono nam govori da li se krećemo ili stojimo, koliko brzo se krećemo i u kojem pravcu idemo. Ovaj sistem je najuticajnji od svih čula i on utiče na gotovo sve što radimo. On nam pomaže da prilagodimo držanje tela, održimo ravnotežu, pravilno koristimo vid, umirimo se i regulišemo svoje ponašanje. Ravnoteža, koordinacija, fine motorne veštine i samoregulacija se oslanjaju na vestibularni sistem.

Pokreti ljuljanja aktiviraju tečnost u unutrašnjem uhu čime se pobuđuju vestibularni receptori. 

Proprioceptivni sistem nas obaveštava o tome kakav položaj u prostoru ono zauzima i usmerava mišiće kako da reaguju na spoljne nadražaje. Kao i ostala čula ovaj sistem je neophodan za stvaranje svesti o telu i osećaja sigurnosti. Slabije razvijen proprioceptivni sistem zahteva ogromnu koncentraciju da bi reagovao na okruženje. 

IMG_20190730_132008_edited.jpg

Za pravilan razvoj neophodan je pokret          

Deca sa teškoćama u senzornoj obradi i/ili autizmom imaju teškoće u obradi čulnih informacija. To znači da je njihov mozak konstantno bombardovan čulnim informacijama sa kojima oni ne znaju šta da rade. Zbog toga njima svet deluje veoma zastrašujuće. Hodanje im može biti zastrašujuće zbog toga što ne znaju gde treba da stave nogu. Neka deca ne znaju gde i u kom položaju im je telo. Druga deca ne mogu da odrede iz kog pravca dolazi nečiji glas niti šta znače te reči koje slučaju. 

Ljuljanje može imati velik uticaj na detetovu sposobnost da obrađuje i koristi senzorne informacije. Ono pomaže senzornoj integraciji, što znači da ono pomaže da sva čula počnu da rade zajedno. Kad je više čula stimulisano u isto vreme mozak stvara nove neuronske  veze.

                                                                                 

Mogućnost zadovoljavanja individualnih potreba za pokretom svakog deteta zavisi od vrste ljuljaške koju izaberete. Ljuljanko omogućava izvođenje pokreta različite jačine koji se prilagođavaju deci koja su ili manje osetljiva ili previše osetljiva na vestibularni unos. Najintenzivniji su pokreti rotiranja i ljuljanja naglavačke. Ljuljanje napred nazad ili linearno je umirujuće gotovo za svakoga. 

Količina vestibularnog unosa varira zavisno od deteta. Neka deca žude za pokretom dok druga mogu biti preosetljiva na njega. Važno je pratiti senzorne potrebe deteta da bi se odredilo šta je odgovarajuće za svakog ponaosob. Kod dece sa teškoćama u senzornoj obradi preporučuje se kontrolisan vestibularni unos, pod nadzorom i usmeravanjem terapeuta. 15 minuta ljuljanja može imati efekat na mozak koji traje čak 6-8 sati! Posavetujte se sa terapeutom da biste bolje razumeli kako da pratite i uključujete vrtenje u kontrolisanim dozama.  

Mogućnosti terapeutskih aktivnosti koje sa Ljuljankom možete izvoditi su inspirativne i beskrajne. On pruža širok opseg mogućnosti za organizovanje različitih vežbi za stimulisanje celokupnog psihomotornog razvoja. 

 

Stoga je Ljuljanko, ukoliko se primenjuje na odgovarajući i doziran način, pogodan za decu sa autizmom, ADHD-om, poremećajem tonusa, dispraksijom, teškoćama sa motornim planiranjem, koordinacijom oko-ruka, teškoćama prilikom imitacije pokreta, orijentacijom u objektivnom prostoru i naročito za decu sa poremećajem senzorne integracije. 

Ljuljanko je posebno dobar izbor ljuljaške zbog svoje prilagodljivosti: 

  • Njega dete može koristiti u sedećem, stojećem ili ležećem položaju. On omogućava ekstenziju u ležeći položaj i različite položaje tela u zamahu.

  • Podstiče fleksiju čitavog tela.

  • Obezbeđuje duboki pritisak i proprioceptivni unos čitavo vreme dok je dete u njemu.

  • Može biti senzorno sklonište, pribežište kada je detetu potrebno da se osami.

  • Tekstura materijala od kojeg je Ljuljanko napravljen je deci prijatna i dobro je podnose . 

Poručite svoju ljuljašku!

DSC_7355.jpg

Marija Končar

Pitajte defektologa

Utisci korišćenja Ljuljanka sa devojčicom sa cerebralnom paralizom

 

Prilikom korišćenja Ljuljanka uočava se relaksiranost mišića, a nakon par minuta ljuljanja spazam mišića donjih ekstremiteta polako popušta. Takav utisak se dobija i kao feedback od devojčice, a dodatna radost je bila kada je shvatila da može da se zaljulja i sama. Jednostavnost korišćenja same ljuljaške jeste jedna od najvećih prednosti. Prilikom ljuljanja dobijamo dvostruki efekat i relaksaciju i zabavu.

www.pitajtedefektologa.com

Marijana Tomanić

Logopedilište

Ljuljaška je verovatno najvažnije senzorno sredstvo koje dete može imati kod kuće.

 

Možete je koristiti kao sredstvo za umirivanje ili pobuđivanje, zavisno od trenutka i senzorne potrebe. Za decu kojoj treba jači senzorni unos ili za onu decu koja su ograničena promenljivim klimatskim uslovima, senzorne ljuljaške su od ključne važnosti za obezbeđivanje neophodne vestibularne stimulacije tokom cele godine.

www.logopediliste.rs

UTISCI

Preporuka terapeuta

bottom of page