top of page

SENZORNO ODELO

Prisivka Sunjavko bez senzorno odelo.png

LJULJANKO

Odelo u kome možeš biti šta god poželiš

Šunjavko je odelo koje pruža jedinstveno senzorno iskustvo i  najbolju zabavu, dok pomaže deci pri motoričkoj organizaciji i regulaciji čula.

 

Senzorno odelo je skrojeno od superelastičnog platna koje se providi, diše i prilagođava pokretu. Daje mogućnosti poza i pravljenja raznih oblika tako da u njemu možeš biti šta god poželiš.

Šunjavko može biti i utočište, skrovište u kome te drugi ne mogu videti.


 

  • Jača proprioceptivni sistem

  • Deluje umirujuće

  • Poboljšava pažnju i svesnost o telu i prostoru

  • Poboljšava motorno planiranje i koordinaciju

Šunjavko je pogodan za decu sa autizmom, ADHD-om, poremećajem tonusa, dispraksijom, teškoćama sa motornim planiranjem, koordinacijom oko-ruka, teškoćama prilikom imitacije pokreta, orijentacijom u objektivnom prostoru i naročito za decu sa poremećajem senzorne integracije.

bottom of page